حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دريايی بخشی جدا نشدني از تجارت است به طوریکه ارائه خدمات كارآمد در حمل و نقل دريايی از پارامتر های لازم و تاثير گذار در انجام تجارت موفق بين المللی است. حمل و نقل كارآمد بطور يقين باعث افزايش تجارت بين المللي خواهد شد. موضوع حمل و نقل دریایی به دلیل تاثیر گذاری بر قیمت تمام شده کالا در کشورها جایگاه والایی یافته و توجه به آن در عرصه فعلی تجارت آزاد و محیط کاملا رقابتی موجود در میان صاحبان صنایع و مواد اولیه، نقشی حیاتی یافته است. امروزه موضوع حمل و نقل دریایی و جابجایی کالا از طریق دریا حلقه ای ویژه در زنجیره اقتصاد بازار است

به واسطه داشتن مزیت هائی از جمله هزینه پایین حمل کالا، پرداخت وجه در مقابل اسناد معتبر و سرعت عمل در حمل حجم بالائی از کالا، از مناسب ترین روش های حمل و نقل به شمار می آید کما اینکه سهم حمل و نقل دريايی در جابجايی كالا ها در تجارت بين المللي حدودا 90 درصد كل اين تجارت را تشكيل مي دهد. بدون حمل و نقل، تجارت و داد و ستد، مفهوم جهانی نمی یابد. به عبارت دیگر، تجارت زمانی جهانی است که حمل و نقل نیز در بعدی جهانی معنادار شود. آن چه که امروز و در هر فرایند اجتماعی، نماد توسعه و پیشرفت تلقی می گردد، موضوع جهانی شدن، جهانی بودن، جهانی فکر کردن و جهانی عمل کردن است.

Freight Sea

نوع خدمات

Type Description
FCL(Full Container Load) We provide quick and flexible maritime FCL services through partnerships with various shipping companies.
LCL(Less than Container Load) We provide safe services and competitive prices by conducting consolidation by ourselves based on large quantities.
Special Container We provide special container services, such as SOC (Shipper’s Owned Container),
ISO (International Standardization Organization) Tank, Flexibag, and Reefer Container.
Sea & Air Service We provide services that are faster than sea transport and cheaper than air transport by combining the advantages of sea and air transportation.
Door to Door Service We provide comprehensive logistics agency services, ranging from packaging to shipping, customs clearance, and paperwork, for safe delivery to the final destination through extensive overseas networks.

نوع کانتینرها

Category Available Shipping Weight Volume
20F DR 21.70~28.24t 33.30CBM
40F DR 26.74~26.85t 67.70CBM
40F HC 26.58~26.60t 76.50CBM

Category Available Shipping Weight Volume
20F DR 17.09~27.28t 26.20CBM
40F DR 25.08~25.98t 57.70CBM
40F HC 25.78~29.25t 66.70CBM

Category Available Shipping Weight Volume
20F 21.77~28.23t 31.80CBM
40F 26.83~28.23t 67.10CBM

Category Available Shipping Weight
20F 17.85~30.15t
40F 40.10t