حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دريايی بخشی جدا نشدني از تجارت است به طوریکه ارائه خدمات كارآمد در حمل و نقل دريايی از پارامتر های لازم و تاثير گذار در انجام تجارت موفق بين المللی است. حمل و نقل كارآمد بطور يقين باعث افزايش تجارت بين المللي خواهد شد. موضوع حمل و نقل دریایی به دلیل تاثیر گذاری بر قیمت تمام شده کالا در کشورها جایگاه والایی یافته و توجه به آن در عرصه فعلی تجارت آزاد و محیط کاملا رقابتی موجود در میان صاحبان صنایع و مواد اولیه، نقشی حیاتی یافته است. امروزه موضوع حمل و نقل دریایی و جابجایی کالا از طریق دریا حلقه ای ویژه در زنجیره اقتصاد بازار است

به واسطه داشتن مزیت هائی از جمله هزینه پایین حمل کالا، پرداخت وجه در مقابل اسناد معتبر و سرعت عمل در حمل حجم بالائی از کالا، از مناسب ترین روش های حمل و نقل به شمار می آید کما اینکه سهم حمل و نقل دريايی در جابجايی كالا ها در تجارت بين المللي حدودا 90 درصد كل اين تجارت را تشكيل مي دهد. بدون حمل و نقل، تجارت و داد و ستد، مفهوم جهانی نمی یابد. به عبارت دیگر، تجارت زمانی جهانی است که حمل و نقل نیز در بعدی جهانی معنادار شود. آن چه که امروز و در هر فرایند اجتماعی، نماد توسعه و پیشرفت تلقی می گردد، موضوع جهانی شدن، جهانی بودن، جهانی فکر کردن و جهانی عمل کردن است.

Freight Sea

نوع خدمات

Type
Description
FCL(Full Container Load)
We provide quick and flexible maritime FCL services through partnerships with various shipping companies.
LCL(Less than Container Load)
We provide safe services and competitive prices by conducting consolidation by ourselves based on large quantities.
Special Container
We provide special container services, such as SOC (Shipper’s Owned Container), ISO (International Standardization Organization) Tank, Flexibag, and Reefer Container.
Sea & Air Service
We provide services that are faster than sea transport and cheaper than air transport by combining the advantages of sea and air transportation.
Door to Door Service
We provide comprehensive logistics agency services, ranging from packaging to shipping, customs clearance, and paperwork, for safe delivery to the final destination through extensive overseas networks.

نوع کانتینرها

Category
Available Shipping Weight
Volume
20F DR
21.70~28.24t
33.30CBM
40F DR
26.74~26.85t
67.70CBM
40F HC
26.58~26.60t
76.50CBM
Category
Available Shipping Weight
Volume
20F DR
17.09~27.28t
26.20CBM
40F DR
25.08~25.98t
57.70CBM
40F HC
25.78~29.25t
66.70CBM
Category
Available Shipping Weight
Volume
20F
21.77~28.23t
31.80CBM
40F
26.83~28.23t
67.10CBM
Category
Available Shipping Weight
20F
17.85~30.15t
40F
40.10t