حمل و نقل ریلی

+

حمل و نقل هوایی

+

حمل و نقل کالا

ترخیص کالا ، واردات کالا و صادرات کالا به همراه حمل و نقل کالا ( به چهار روش حمل و نقل ریلی ، حمل و نقل دریایی ، حمل و نقل جاده ای ، حمل و نقل هوایی ) از خدمات اصلی شرکت فرتاش پرهون می باشد.

همچنین خدماتی مانند واردات و صادرات کالا ، انبارداری و ترخیص کلا از دیگر خدمات این مجموعه می باشد

درباره فرتاش پرهون

پوشش جهانی

زمان بندی دقیق

بازرگانی داخلی

روش های مختلف حمل و نقل

انبارها